Bài giảng Luật kinh doanh - Luật kinh tế

Nội dung Bài giảng Luật kinh doanh - Luật kinh tế gồm có 2 phần, phần 1 những lý luận cơ bản về luật kinh doanh và pháp luật về chủ thể kinh doanh; phần 2 pháp luật về hợp đồng trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Luật kinh doanh, Luật kinh tế, Bài giảng luật kinh doanh , Bài giảng luật kinh tế, Bài giảng pháp luật đại cương, Quy phạm pháp luật

pdf 208 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/10/2017 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận