Bài giảng Luật học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Vân Long

Bài giảng Luật học đại cương: Chương 3 - Thực hiện pháp luật và vi phạm pháp luật được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Từ khóa: Luật học đại cương, Bài giảng Luật học đại cương, Thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật, Quan hệ pháp luật, Trách nhiệm pháp lý

ppt 33 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:01/10/2015 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận