Bài giảng Luật Hình sự: Chương 10 - Trần Ngọc Lan Trang

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, là cơ sở lý luận để định tội. Để hiểu rõ hơn về đồng phạm mời các bạn tham khảo bài giảng Luật Hình sự: Chương 10 do Trần Ngọc Lan Trang thực hiện sau đây. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Từ khóa: Luật Hình sự, Bài giảng Luật Hình sự, Loại người đồng phạm, Hình thức đồng phạm, Trách nhiệm hình sự, Tội phạm cấu thành độc lập

ppt 29 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:18/11/2015 | Lượt xem:195 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận