Bài giảng Kỹ thuật phần mềm: Chương 3 - Phạm Duy Trung

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: lịch sử phát triển của lập trình, mô tả đối tượng trong lập trình, định nghĩa lớp và các cú pháp khai báo lớp; định nghĩa phương thức; biến và phương thức của lớp; biến của lớp và của đối tượng,... Qua nội dung bài giảng trong chương 3, người học sẽ nắm được đặc điểm ngôn ngữ hướng đối tượng, khái niệm object, Class trong Java và các nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Để nắm rõ hơn nội dung chi tiết bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo!
Đăng nhập để bình luận