Bài giảng Khiếm khuyết ở thành bụng trước - Th.S BS. Hà Tố Nguyên

Bài giảng với các nội dung: mô học, hở thành bụng, thoát vị rốn, thoát vị rốn/ RL NST, ngũ chứng Cantrell, hội chứng dải sợi ối, lộn ổ nhớp. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.