Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

Dưới đây là bài giảng Hóa đơn chứng từ của Nguyễn Thị Cúc, bài giảng trình bày về những quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; xử lý vi phạm về hoá đơn (in hóa đơn, đăng ký và phát hành hoá đơn, sử dụng hoá đơn,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Từ khóa: Hóa đơn chứng từ, Bài giảng Hóa đơn chứng từ, Quy định về hoá đơn, Quy định về quản lý hoá đơn, Phát hành hoá đơn, Sử dụng hoá đơn

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/10/2017 | Lượt xem:78 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận