Bài giảng Đồ án môn học Điều khiển lập trình PLC - Điều khiển hệ thống đài phun nước tự động

Đồ án môn học với các nội dung: yêu cầu công nghệ của đài phun nước tự động, hệ thống vòi phun trung tâm phun được 5s thì hệ thống các vòi ở giữa cáng phun, cấu tạo và các thiết bị chấp hành, mô hình cấu tạo và mặt bằng, giản đồ thời gian, lưu đồ thuật toán, sơ đồ kết nối với thiết bị bên ngoài, sơ đồ mạch động lực cấp điện cho hệ thống, chương trình điều khiển và chạy mô phỏng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo đồ án môn học.
Đăng nhập để bình luận