Bài giảng: Cấu trúc máy tính

Trong kỹ thuật máy tính, kiến trúc máy tính là thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính. Nó là một bản thiết kế (blueprint) mô tả có tính chất chức năng về các yêu cầu (đặc biệt là tốc độ và các kết nối tương hỗ) và những sự thi hành thiết kế cho những bộ phận khác nhau của một máy tính - tập trung chủ yếu vào việc CPU hoạt động nội tại như thế nào và truy cập các địa chỉ trong bộ nhớ bằng cách nào.

Từ khóa: kỹ thuật máy tính, sửa chữa máy tính, kỹ năng máy tính, cấu trúc phần cứng, lắp ráp máy tính, cấu trúc máy tính, linh kiện máy tính,

pdf 104 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận