• Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện tử của doanh nghiệp - một nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên

  Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện tử của doanh nghiệp - một nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên

  Bài viết tập trung nghiên cứu về một số nhân tố, ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của khách hàng về website thương mại điện tử của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thông qua nghiên cứu các yếu tố như Hình thức giao diện của website, nội dung của website, mức độ cập nhật thông tin của website, mức độ liên kết của website với các trang web khác.

   12 p itc 23/06/2020 155 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Phương thức và mô hình kinh doanh TMĐT B2C, B2B". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về phương thức, mô hình kinh doanh TMĐT, Thương mại điện tử B2C, Các loại khách hàng trực tuyến, Các hoạt động của mô hình TMĐT B2C, Dịch vụ khách hàng và quản trị khách hàng,..

   48 p itc 23/06/2020 151 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 6 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 6 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm thanh toán, Thanh toán truyền thống, Thanh toán điện tử, Lợi ích của thanh toán điện tử, Hạn chế của thanh toán điện tử, Các đối tác tham gia thanh toán điện tử.

   48 p itc 23/06/2020 144 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 7 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 7 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing trong thời đại CNTT và TMĐT, Nghiên cứu thị trường trên Internet, Quảng cáo trên Internet, Marketing B2B và B2C.

   24 p itc 23/06/2020 165 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 giúp người học hiểu về "Marketing điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Marketing trong thời đại CNTT và TMĐT, Nghiên cứu thị trường trên Internet, Quảng cáo trên Internet, Marketing B2B và B2C .

   23 p itc 23/06/2020 148 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 trình bày về "Tổng quan về Thương mại điện tử". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sự ra đời và phát triển thương mại điện tử, Thực trạng và xu hướng của TMĐT, Khái niệm chung, đặc trưng và phân loại của TMĐT, lợi ích, thách thức và tác động của TMĐT.

   73 p itc 23/06/2020 150 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 giúp người học hiểu về "Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội-pháp lý, hạ tầng mạng-công nghệ của Thương mại điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội, Cơ sở hạ tầng pháp lý, Cơ sở hạ tầng mạng, Cơ sở hạ tầng công nghệ.

   47 p itc 23/06/2020 155 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Vấn đề an ninh cho các hệ thống Thương mại điện tử, Các khía cạnh của an ninh Thương mại điện tử, Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh trong TMĐT, Chức năng chủ yếu của hệ thống bảo mật thông tin,...

   28 p itc 23/06/2020 152 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch TMĐT, Các đặc trưng cơ bản của sàn giao dịch TMĐT, Phân loại sàn giao dịch TMĐT, Lợi ích kinh doanh qua sàn GDTMĐT, Các phương thức giao dịch tại sàn GDTMĐT.

   41 p itc 23/06/2020 147 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đàm Thị Thuỷ

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái quát về phương thức, mô hình kinh doanh Thương mại điện tử, Phương thức và mô hình kinh doanh Thương mại điện tử B2B, Phương thức và mô hình kinh doanh Thương mại điện tử B2C .

   44 p itc 23/06/2020 148 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 do Đàm Thị Thuỷ biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Tổng quan về thanh toán điện tử, Các công cụ thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   37 p itc 23/06/2020 140 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đàm Thị Thuỷ

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch Thương mại điện tử, Các đặc trưng cơ bản của sản giao dịch Thương mại điện tử, Phân loại sàn giao dịch Thương mại điện tử, Lợi ích kinh doanh qua sàn giao dịch Thương mại điện tử, Các phương thức giao dịch tại sản giao dịch...

   25 p itc 23/06/2020 157 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số