• Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic trình bày định nghĩa thuật ngữ, các Tactics giải quyết tính sẵn sàng để dùng, các Tactics giải quyết tính dễ sử dụng (Usability), các Tactic về tính thay đổi được (Modifiability), các Tactic giải quyết hiệu suất, các Tactic giải quyết an ninh, các Tactic giải quyết tính có thể kiểm thử được.

   32 p itc 23/06/2020 168 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns" trình bày ý tưởng về mẫu thiết kế; sự ra đời của ý tưởng về mẫu thiết kế; 23 mẫu thiết kế của nhóm GoF; một số quan điểm về cách vận dụng mẫu thiết kế; một số nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng.

   29 p itc 23/06/2020 171 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD" trình bày tổng quát về phương pháp ADD, thông tin đầu vào và kết quả đầu ra của ADD, khẳng định đầu vào đã đủ thông tin, chọn thành phần cần phân rã, chọn các Drivers, chọn mẫu kiến trúc phù hợp, Instanciate các thành phần của từng kiểu thành phần, định...

   6 p itc 23/06/2020 156 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm trình bày về tài liệu kiến trúc; suy nghĩ cẩn thận về những gì để tài liệu; sơ đồ lớp; sơ đồ trình tự; mẫu tài liệu....

   16 p itc 23/06/2020 159 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Middleware

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Middleware

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Middleware trình bày hướng dẫn về kiến trúc và công nghệ Middleware, kiến trúc phần mềm trong bộ trượt.

   46 p itc 23/06/2020 152 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Quy trình kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Quy trình kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Quy trình kiến trúc phần mềm tfim hiểu quy trình kiến trúc phần mềm; yêu cầu thuộc tính chất lượng; thiết kế kiến trúc; chọn khung kiến trúc; máy chủ khách hàng N-Tier - phân tích thuộc tính chất lượng.....

   33 p itc 23/06/2020 156 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin, mô hình tổ chức của hệ thống thông tin, mức vật lý của hệ thống thông tin.

   53 p itc 23/06/2020 179 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, nghiên cứu hiện trạng và mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống thông tin.

   62 p itc 23/06/2020 175 1

 • Quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử

  Quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử

  Bài viết này sẽ đi sâu vàо việc рhân tích thực trạng TMĐT ở Việt Nаm và những khó khăn trоng quản lý thuế TMĐT. Từ đó đưа rа những đề xuất những giải рháр quản lý hiệu quả, tránh thất thu chо ngân sách nhà nước cũng như hоàn thiện khung рháр lý với TMĐT.

   8 p itc 23/06/2020 155 1

 • Những thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử ở Việt Nam

  Những thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử ở Việt Nam

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử (TMĐT) giữ một vị trí quan trọng đối với sự phát triển, thành công của các doanh nghiệp, bởi trong thị trường “mở” này mọi đối tượng đều có thể tham gia giao dịch, và việc làm giả, làm nhái thương hiệu, sản phẩm trở nên khá dễ dàng. Giống với nhiều quốc gia đang phát triển trong...

   3 p itc 23/06/2020 141 1

 • Kinh nghiệm quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại một số nước

  Kinh nghiệm quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại một số nước

  Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, Việt Nam đang là thị trường màu mỡ cho phát triển thương mại điện tử. Thực tế này đòi hỏi thời gian tới cần phải tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Qua nghiên cứu cách thức quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh điện tử của...

   3 p itc 23/06/2020 76 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với các công ty thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội

  Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với các công ty thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội

  Bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với các công ty thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội.

   8 p itc 23/06/2020 138 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số