• Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích danh mục đầu tư kinh doanh hiện tại của công ty qua đó đưa ra quyết định đầu tư nhiều hơn hay ít hơn vào mỗi SBU. • Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty nhằm đưa ra quyết định đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới cho danh mục đầu tư của mình. • Đưa ra quyết định rời bỏ SBU kém hiệu quả.

   16 p itc 11/12/2012 1129 1

 • Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản

  Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản

  Mô hình tổng cầu và tổng cung hay còn gọi là mô hình AD-AS là mô hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.

   21 p itc 12/06/2013 969 2

 • Bài thuyết trình về lạm phát

  Bài thuyết trình về lạm phát

  Lạm phát là gì? Nguyên nhân nào gây đ ạ ến lạm phát?. Lạm phát ở Việt Nam và lạm phát ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống chúng ta?. Có phải lạm phát hoàn toàn là thảm họa kinh tế hay còn có tác dụng tích cực đối với nền kinh tế?. Bạn đã hiểu thế nào về lạm phát? Làm thế nào “thuần phục” được lạm phát?.

   48 p itc 11/12/2012 814 2

 • QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN

  QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN

  Đô thị là sản phẩm của văn minh xã hội, nó phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội. Sư hình thành và phát triển các điểm dân cư đô thị là do: + Sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội + Chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp -Tóm lại, đô thị là các...

   65 p itc 11/12/2012 759 1

 • Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

  Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

  Mô hình định giá quyền chọn – Công thức toán sử dụng những nhân tố tác động đến giá quyền chọn làm dữ liệu đầu vào để tính toán ra giá trị hợp lý lý thuyết của quyền chọn Mô hình nhị phân một thời kỳ Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp giá cổ phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống với những khả năng xảy ra khác nhau....

   48 p itc 03/01/2013 704 2

 • Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô

  Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như...

   20 p itc 12/06/2013 580 1

 • Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng"

  Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng"

  2./ Thế nào là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   36 p itc 11/12/2012 508 3

 • Đề tài: SQL Injection.

  Đề tài: SQL Injection.

  SQL, viết tắt của Structured Query Language (ngôn ngữ hỏi có cấu trúc). •Công cụ sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. •SQL có thể: Thực hiện các truy vấn đối với cơ sở dữ liệu. Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Chèn table mới trong một cơ sở dữ liệu. Xóa thông tin trong cơ sở...

   92 p itc 11/12/2012 484 2

 • BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  Về hình thức: - là giá đơn vị tiền tệ của một nước, được biểu hiện bằng các đơn vị tiền tệ nước ngoài. - là hệ số quy đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác, được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Vd: TGHĐ giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ là 16045 VND/USD. Về nội dung: - TGHĐ là một phạm trù kinh tế...

   26 p itc 12/12/2012 463 1

 • Quản trị rủi ro tài chính: Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau

  Quản trị rủi ro tài chính: Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau

  Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau Giá cả và giá trị • Trong một thị trường hiệu quả, giả cả của tài sản luôn luôn bằng giá trị kinh tế thực của tài sản đó. • Giá trị của tài sản chính là hiện giả của dòng tiền nhận được từ tài sản trong tương lai. • Hợp đồng giao sau hoặc kỳ hạn không phải là một loại tài sản với...

   12 p itc 03/01/2013 445 2

 • QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - GVC. PHAN KẾ VÂN

  QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - GVC. PHAN KẾ VÂN

  Nông thôn: là vùng sinh sống của tập hợp dân cư, trong đó có nhiều nông dân. Tập hợp này tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường trong một thể chế chính trị nhất định và chịu ảnh hưởng của các tổ chức khác; phân biệt với đô thị. Phát triển nông thôn: là một quá trình tất yếu cải thiện một cách bền vững về...

   57 p itc 11/12/2012 445 1

 • Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Thuật ngữ và khái niệm C = giá quyền chọn mua hiện tại P = giá quyền chọn bán hiện tại So = giá cổ phiếu hiện tại T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm X = giá thực hiện St = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn

   40 p itc 03/01/2013 424 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số