• Tạp chí Thông tin và Truyền thông – Số 568, tháng 5 năm 2019

  Tạp chí Thông tin và Truyền thông – Số 568, tháng 5 năm 2019

  Tạp chí với một số bài viết: để trở thành hạ tầng chuyển-phát và logistics cho TMĐT ngành Bưu chính phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức; phổ tần cho Di động băng rộng 5G; tình hình triển khai và thử nghiệm công nghệ thông tin di động 5G; những thách thức về bảo mật trong mạng thông tin di động 5G...

   68 p itc 31/03/2020 20 0

 • Lượng tử hóa góc dịch pha trong hệ anten ULA

  Lượng tử hóa góc dịch pha trong hệ anten ULA

  Giới thiệu một số phương pháp lượng tử hóa góc dịch pha, phân tích ảnh hưởng và đánh giá sai số do lượng tử hóa góc dịch pha đối với giản đồ hướng là các nội dung chính của bài viết này.

   10 p itc 31/03/2020 3 0

 • Sử dụng mã LDPC trong thông tin di động số

  Sử dụng mã LDPC trong thông tin di động số

  Trong bài báo này, trước tiên chúng tôi mô tả một loại mã kênh tương đối mới gọi là mã LDPC. Sau đó trình bày một thuật toán giải mã lặp cho các mã LDPC dựa trên thuật toán chuyển thông điệp được trình bày. Chúng tôi xây dựng mã LDPC với chiều dài khối nhỏ bằng phương pháp hoán vị cột để chạy mô phỏng trên Matlab và trên bộ DSP DSP của Motorola.

   9 p itc 31/03/2020 3 0

 • Truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2 và kết quả đo kiểm thực tế tại Việt Nam

  Truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2 và kết quả đo kiểm thực tế tại Việt Nam

  Tổng quan về hệ thống truyền hình số và xử lý tín hiệu truyền hình số. Nghiên cứu truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T: giới thiệu về tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, đặc tính kỹ thuật, tình hình triển khai tại Việt Nam. Tìm hiểu truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2: Yêu cầu đặt ra đối với tiêu chuẩn...

   12 p itc 31/03/2020 4 0

 • Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

  Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

  Bài báo này đề xuất hệ thống quang vô tuyến dùng kỹ thuật MIMO OFDM. Từng luồng dữ liệu trên mỗi anten quang được tách ra bằng thuật toán ép không. Tỉ lệ lỗi bit được ước lượng bằng phương pháp biên độ véc-tơ lỗi (EVM). Kết quả phân tích tỉ lệ lỗi bit (BER) cho thấy hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến đạt được chất lượng cao hơn so với...

   12 p itc 31/03/2020 4 0

 • Kế hoạch mạng đơn tần lớn cho DVB-T2

  Kế hoạch mạng đơn tần lớn cho DVB-T2

  Phạm vi cuối cùng và hoạt động của 1 mạng đơn tần SFN là kết quả chung của các thuộc tính của tất cả các máy phát trong SFN. Do có nhiều tham số liên quan đến quá trình, việc tìm kiếm đúng cấu hình là khá phức tạp. Mục đích của bài báo là tìm cấu hình mạng SFN tối ưu cho DVB-T2. Cung cấp nhiều lựa chọn hơn về các thông số hệ thống so với...

   23 p itc 31/03/2020 2 0

 • Hệ thống anten thông minh

  Hệ thống anten thông minh

  Bài viết này giới thiệu các khái niệm cơ bản về các hệ thống anten thông minh và các đặc tính vượt trội quan trọng của thiết kế hệ thông anten thông minh so với các phương pháp vô hướng truyền thống. Những điểm khác biệt để phân biệt giữa các công nghệ khác nhau cũng được đề cập đến. Các công nghệ này bao gồm các anten phân tập đơn giản...

   16 p itc 31/03/2020 2 0

 • Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  Quản lý các hoạt động giáo dục thể chất của sinh viên tại trường đại học không chỉ giúp quản lý các hoạt động giáo dục thể chất thành một quy trình chuẩn, mà còn giúp người học cải thiện cơ thể một cách hài hòa và tích cực cho mục tiêu giáo dục và đào tạo. Trong thời gian qua, nhiều trường đại học đã có nhiều đổi mới trong việc...

   4 p itc 31/03/2020 3 0

 • Các bài tập nâng cao kĩ thuật cơ bản bóng bàn cho sinh viên học giáo dục thể chất ở trường Đại học Sài Gòn

  Các bài tập nâng cao kĩ thuật cơ bản bóng bàn cho sinh viên học giáo dục thể chất ở trường Đại học Sài Gòn

  Nghiên cứu và xây dựng các bài tập luyện tập nhằm nâng cao kĩ thuật cơ bản trong môn tự chọn bóng bàn cho sinh viên không chuyên là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất trong nhà trường.

   10 p itc 31/03/2020 5 0

 • Những đổi mới trong công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Sài Gòn

  Những đổi mới trong công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Sài Gòn

  Phong trào thể dục thể thao và công tác giáo dục thể chất cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sài Gòn trong những năm gần đây có nhiều đổi mới. Theo phương châm: Xã hội hóa thể dục thể thao, Chuyển đổi toàn diện theo lộ trình phát triển chung của trường,...

   11 p itc 31/03/2020 5 0

 • Bước đầu nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sài Gòn

  Bước đầu nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sài Gòn

  Trong quá trình phát triển Trường Đại học Sài Gòn đã tổ chức các hội thảo chuyên đề về thực trạng công tác giáo dục thể chất, về cải tiến công tác giảng dạy nhằm giúp giảng viên trao đổi, vạch ra những hướng phát triển chung: Học tập, trao đổi kinh nghiệm với giảng viên các trường Đại học trong thành phố.

   10 p itc 31/03/2020 5 0

 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phú Quốc, Kiên Giang

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phú Quốc, Kiên Giang

  Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn đến điểm đến du lịch biển tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   6 p itc 23/03/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số