• Tài liệu 600 essential new topics

  Tài liệu 600 essential new topics

  To help you English majors have more documents to serve the needs of learning and research, invite you to refer to the contents of the document "600 essential new topics". Hope content useful document for the learning needs and research.

   41 p itc 29/06/2019 36 0

 • Tài liệu Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing của IELTS Quang Thắng

  Tài liệu Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing của IELTS Quang Thắng

  Tài liệu "Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing của IELTS Quang Thắng" giới thiệu đến các bạn 15 bài mẫu IELTS Writing gồm 6 bài task 1 và 9 bài task 2 được viết và diễn đạt mạch lạc, vốn từ vựng đơn giản, dễ hiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi tiếng Anh IELTS.

   16 p itc 29/06/2019 44 0

 • Tài liệu TOEIC idioms

  Tài liệu TOEIC idioms

  Negotiations, meeting work dealines, challenges difficulties, sales and marketing, communication problems, the new accountants,… is the main content of the document "TOEIC idioms". Invite you to consult the text book for more documents serving the academic needs and research.

   23 p itc 28/06/2019 9 0

 • Bài tập về Câu bị động - Vũ Mai Phương

  Bài tập về Câu bị động - Vũ Mai Phương

  Bài tập câu chủ động gồm có 5 dạng bài tập: Thể bị động, thể bị đông các mấu câu cơ bản, thể bị động các động từ tường thuật, bị động với những động từ sai bảo. Ngoài ra còn có thêm phần bài tập về nhà và một số vị dụ kèm theo. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   8 p itc 28/06/2019 44 0

 • CCNA 1 Final Exams 2009

  CCNA 1 Final Exams 2009

  Which of the following are the address ranges of the private IP addresses? (Choose three.) 10.0.0.0 to 10.255.255.255 200.100.50.0 to 200.100.25.255 150.150.0.0 to 150.150.255.255 172.16.0.0 to 172.31.255.255 192.168.0.0 to 192.168.255.255 127.16.0.0 to 127.31.255.255 Which two functions of the OSI model occur at layer two? (Choose two.) physical addressing encoding routing cabling media access control

   25 p itc 27/01/2014 231 62

 • CCNA 1 Final Exams 2008

  CCNA 1 Final Exams 2008

  When must a router serial interface be configured with the clock rate command? when the interface is functioning as a DTE device when the interface timers have been cleared when the connected DTE device is shut down when the interface is functioning as a DCE device Refer to the exhibit. A network technician is trying to determine the correct IP address configuration for Host A. What is a valid configuration for Host A? IP address:...

   31 p itc 20/01/2014 206 45

 • Accessing the WAN Student Lab Manual

  Accessing the WAN Student Lab Manual

  This document is exclusive property of Cisco Systems, Inc. Permission is granted to print and copy this document for non-commercial distribution and exclusive use by instructors in the CCNA Exploration: Accessing the WAN course as part of an official Cisco Networking Academy Program.

   182 p itc 10/06/2013 147 9

 • Câu hỏi ôn tập CCNA4

  Câu hỏi ôn tập CCNA4

  Tài liệu gồm các câu hỏi ôn tập môn CCNA4 dùng cho sinh viên các trường học chương trình Cisco Academy Networking.

   51 p itc 10/05/2013 181 34

 • Lan switching and wireless student lab manual

  Lan switching and wireless student lab manual

  This document is exclusive property of Cisco Systems, Inc. Permission is granted to print and copy this document for non-commercial distribution and exclusive use by instructors in the CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless course as part of an official Cisco Networking Academy Program.

   192 p itc 24/01/2013 198 58

 • CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 3

  CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM   ĐỀ THI SKILL CCNA 3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA 3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính

   3 p itc 17/12/2012 194 45

 • CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 2

  CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM   ĐỀ THI SKILL CCNA 3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA 3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính

   3 p itc 17/12/2012 171 48

 • CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 1

  CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 1

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM ĐỀ THI SKILL CCNA 3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA 3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính CCNA 3 - Skills-Based Assessment Page 1 of 2 CCNA 3 Skills-Based Assessment Number 1

   3 p itc 17/12/2012 185 48

Hướng dẫn khai thác thư viện số